Kata Sambung atau Kata Penghubung

Menggunakan kata-kata penghubung/sambung dalam menulis.

Kata Sambung atau Kata PenghubungKata penghubung atau kata sambung dipakai untuk merangkaikan kalimat dengan kalimat lain. Ada kata sambung yang menghubungkan kalimat-kalimat setara atau induk kalimat dengan induk kalimat. Ada pula yang menghubungkan kalimat-kalimat tidak setara, yaitu kalimat induk dengan anak kalimat.

Fungsi kata sambung
1. Merangkaikan kalimat yang satu dengan yang lain yang setara.
Contoh: Semua guru mempersiapkan materi pelajaran dan siswa tekun dalam mengikuti pelajaran.


2. Menyatakan bahwa tindakan yang pertama diikuti tindakan berikutnya.
Contoh: Ia membuka pintu, lalu mempersilakan tamu masuk kemudian memberikannya minuman.

3. Merangkaikan dan menyatakan bahwa yang disebutkan kemudian (berikutnya) lebih daripada yang disebutkan sebelumnya.
Contoh: Ia tidak hanya mencuri harta budaya bahkan membunuhnya dengan sadis.

4. Menyatakan hubungan berlawanan, bentuk kata sambung ini adalah: tetapi, sebaliknya, atau, sedangkan, melaikan.
Contoh: Sebenarnya dia tidak bodoh, melainkan anak yang malas belajar sejak kecil.

5. Menyatakan hubungan sebab-akibat. Jenis kata sambung ini adalah: oleh sebab itu, karena itu, oleh karena itu, maka.
Contoh: Ia telah terbukti melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ia mendapatkan hukuman yang setimpal.

Leave a Comment