Pangkat dan Golongan Polisi Terbaru – Polisi terkenal sebagai sosok yang melindungi dan melayni masyarakat di bidang hukum. Polisi yang paling kerap dijumpai oleh masyarakat adalah polisi lalu lintas. Padahal sebenarnya,